Chuyên đề học tập Công nghệ 12 (Công nghệ điện, điện tử)

Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

Tác giả: NGUYỄN TRỌNG KHANH (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN THẾ CÔNG (Chủ biên), NGUYỄN PHẠM THỤC ANH – NGUYỄN THANH SƠN

12.000  VNĐ

Còn hàng

Mua ngay
Mã: C12CN2 Danh mục:
Chọn mã ưu đãi bên dưới